• Za pastorovu misijní cestu v USA

• Za pastory a vedoucí v těle Kristově

• Za ovoce konference Majestát 2017

• Za televizní službu

• Za Boží vední v roce 2017 (jedinci, rodiny, církev)

• Za ovoce našeho kempu a ostatních akcí 

• Plánovaní a realizaci akcí v roce 2017 (konference, evangelizace, výjezdy…)

• Obnovu a manifestaci Boží slávy v Církvi

• Zlomení moci nevíry v ČR

• Osvobození utlačovaných a pronásledovaných

• Partnerské služby a kazatele

• Misijní cesty v roce 2017