česky - English

YouTube give online

Article is not available in English language.

Sleduj bohoslužbu online na oáza.tv

Welcome to Oasis Church!

Article is not available in English language.

Nedělní brožura:

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.  A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Římanům 12:1-2 (CSP)

Milovaní, tato vroucí výzva, abychom vydávali svá těla Bohu jako živou oběť, začíná nabývat na maximální důležitosti, protože na svět přichází období velké nejistoty a vyhlížíme vytržení Církve a Beránkovu svatební hostinu. Každá rozumná nevěsta, kterou brzy čeká svatba, bude dbát na to, aby její tělo nebylo před svatbou nijak poškozeno či podrápáno. Zároveň se také ženichův nepřítel, dostane-li šanci, bude snažit uštědřit tělu nevěsty poslední ránu ještě před tím, než se ona spojí se svým ženichem. Bůh touží zachovat celého našeho ducha, duši i tělo bez úhony ke dni příchodu Krista. V těchto posledních hodinách se Satan a jeho lidští agenti usilovně snaží znesvětit lidské tělo a přírodu. Vždyť to je jeho cíl od pádu Adama. Určitě jste už viděli tetování, ze kterých se vám zvedal žaludek. Čipy a 666 jsou na cestě, ale Ježíš Kristus zajisté otevře pro svůj lid únikovou cestu. Amen.

...............................

Nové bankovní spojení - Církev Oáza

7700770024/5500

IBAN CZ6255000000007700770024
SWIFT RZBCCZPP


What is comming

IMPORTANT NOTICE:

Beloved in Christ, dear friends,
Due to the current situation all meetings, worship services, Bible studies and housegroups of Oasis Church have been cancelled till further notice.
But! You are invited to watch us live on Tuesday and Friday at 7 p.m. and on Sunday at 11 a.m. at Oáza.tv or YouTube.com/oazaTVCZ
Oasis Church

.............................................................................

Family summer camp 2020

28. 6. - 2. 7. 2020

Register for the camp HERE