česky - English

YouTube Darujte online

Sleduj bohoslužbu online na oáza.tv

Vítejte v Církvi Oáza!

Nedělní brožura:

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.  A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Římanům 12:1-2 (CSP)

Milovaní, tato vroucí výzva, abychom vydávali svá těla Bohu jako živou oběť, začíná nabývat na maximální důležitosti, protože na svět přichází období velké nejistoty a vyhlížíme vytržení Církve a Beránkovu svatební hostinu. Každá rozumná nevěsta, kterou brzy čeká svatba, bude dbát na to, aby její tělo nebylo před svatbou nijak poškozeno či podrápáno. Zároveň se také ženichův nepřítel, dostane-li šanci, bude snažit uštědřit tělu nevěsty poslední ránu ještě před tím, než se ona spojí se svým ženichem. Bůh touží zachovat celého našeho ducha, duši i tělo bez úhony ke dni příchodu Krista. V těchto posledních hodinách se Satan a jeho lidští agenti usilovně snaží znesvětit lidské tělo a přírodu. Vždyť to je jeho cíl od pádu Adama. Určitě jste už viděli tetování, ze kterých se vám zvedal žaludek. Čipy a 666 jsou na cestě, ale Ježíš Kristus zajisté otevře pro svůj lid únikovou cestu. Amen.

...............................

Nové bankovní spojení - Církev Oáza

7700770024/5500

IBAN CZ6255000000007700770024
SWIFT RZBCCZPP


Nadcházející údálosti

Milí v Kristu, milí přátelé,
v souvislosti s nastalou situací se nekonají žádná shromáždění, žádné bohoslužby, žádná modlitebně-postní shromáždění ani domácí skupiny Církve Oáza a to až do odvolání.
Nicméně vás srdečně zveme ke sledování živého vysílání toto úterý a pátek v 19 hod a v neděli v 11 hod. na Oáza.tv nebo YouTube.com/oazaTVCZ
Církev Oáza

........................................................................................

CHCI SE REGISTROVAT NA KEMP --> klikni zde

Informační brožura KEMP 2020

..............................................................