Církev Oáza a Holy Ghost End Time Ministries Int. pořádají každoroční konferenci Majestát, tentokrát s podtitulem

Kultura nového člověka 

Očekáváme, že Bůh bude znovu potvrzovat své slovo znameními (Marek 16:20) a opět vztahovat svou ruku k uzdravování (Skutky apoštolů 4:30).

REGISTRACE ONLINE JE UZAVŘENÁ - REGISTRACI PROVEĎTE NA MÍSTĚ

Kde:

Hotel DAP, Vítězné nám. 4, Praha 6

Jak se tam dostanu - navigace

Kdy: 

12. - 15. 9.

čtvrtek 18:00 Hotel DAP

pátek 18:00 Hotel DAP

sobota 11:00 a 18:00 Hotel DAP

neděle 13:00 Hotel DAP

Program:

čtvrtek hlavní mluvčí Tim Vince (UK)

pátek hlavní mluvčí Dr. Richard William (USA), chválou a uctíváním slouží Proti proudu 30

.................................

Letošními mluvčími budou Tim Vince (UK), Dr. Richard William (USA) a Festus Nsoha (CZ). Chválami a uctíváním bude sloužit Oáza Worship Band.

Tim Vince (UK)

neúnavně podporuje křesťanské školství, je to skvělý učitel Bible a každý student Božího slova si jeho vyučování velmi rychle oblíbí.

Tim nebude na konferenci Majestát poprvé, proto víme, na co se máme těšit.

Dr. Richard William (USA)

se narodil a vyrůstal v Singapuru. Svůj život vydal Pánu už jako dvanáctiletý, ale v šestnácti letech ho Pán zázrakem zachránil před utonutím. V tom roce Richard přijal od Boha povolání a začal se na něj připravovat na biblické škole. Následně studoval na několika vysokých školách v USA, kde se i oženil. Sloužil a zakládal církve v muslimské Malajsii. Sloužil v Hongkongu a Číně. Dr. William je zakladatelem služby History Maker International, která ohněm pro Krista zapaluje mladé lidi po celém světě. Za 26 let sloužil třeba i v táboře teroristů, v přísně komunistických a muslimských státech a ve zcela evangeliem nezasažených oblastech Asie. Velký důraz klade na sílu modlitby. V současnosti žije s manželkou Debbie a dvěma dcerami v USA.

Festus Nsoha (ČR)

je Starším pastorem Církve Oáza, misionářem v Čechách je již dvacet šest let.

Boží zjevení, vhled do Božích tajemství jsou v jeho životě a službě nepopiratelné.

Proti proudu 30

V pátek bude chválami a uctíváním sloužit hudební skupina Proti proudu 30 z České Lípy a okolí. Jejich vlastními slovy: „Toužíme vyjádřit, jaký je On. Chceme vás pozvat do Boží blízkosti ve chvále a uctívání tak jak to nejlépe umíme.

Chválící tým Církve Oáza

Chválící tým Církve Oáza vás vtáhne do Boží přítomnosti svým bezprostředním a upřímným způsobem.

Bůh potvrzuje jejich službu uvolněním moci a manifestací své přítomnosti.

Registrace:

Online registrace ZDE

Vstup zdarma 

Pro děti od 3 let včetně je připravena služba pro děti, samostatný program plný atraktivních vyučování a her.