Církev Oáza v České republice začala fungovat jako církevní aspekt mezinárodní služby Holy Ghost End Time Ministries Int., kterou založil v roce 1993 Festus Nsoha, původem z Nigérie. V roce 1991 bratr Festus přijal mandát od Pána Ježíše Krista, aby odjel v roce 1993 do tehdejšího Československa a začal misijní práci. Církev Oáza je výsledkem poslušnosti tomuto povolání.  Více o jeho službě zde.
Církev Oáza je založená na Božím slově, je to letničně-charismatická církev pevně zakotvená v odkazu letničního prožitku prvotní církve. Čemu věříme, naleznete zde.
Každý z nás v Oáze osobně zažil dotek Pána Ježíše Krista a přijal to, co pro člověka získal prostřednictvím své smrti na kříži, a narodili jsme se znovu. Jsme vyučováni a vedeni ke křtu ve vodě a křtu Duchem svatým tak, jak to stanovuje Písmo. Jsme povzbuzováni k osobnímu vztahu s Pánem a k osobní službě druhým. 
My všichni v Církvi Oáza budujeme církev zaměřenou na rodiny, místo otevřené pro lidi všech národností, věkových a sociálních skupin, aby tak každý člověk bez rozdílu mohl přijít a uctívat Pána společně s ostatními. Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou u nás na prvním místě.
Církev Oáza v Praze požívá výhody vlastní budovy v krásné oblasti Nebušic (Praha 6). Skupiny ve všech městech, kde Církev Oáza působí, jsou propojené, sdílí stejnou vizi, stejnou milost a sytí se stejným Božím slovem. 
Oáza byla v roce 2014 registrovaná Ministerstvem kultury ČR jako církev. 
Přijďte a přijměte požehnání.