Velikonoční zázrak

čtvrtek 29. květen 2014

Na jedno ze shromáždění v průběhu velikonoční konference přišla sestra z jiného sboru. Nikdy předtím u nás nebyla a shromáždění navštívila na základě poštou zaslané pozvánky od své přítelkyně, která patří do pražské Oázy. Hltala každé slovo a po kázání, kdy se pastor modlil za nemocné, přišla s prosbou o modlitbu za své dva velmi nemocné syny. Pastor Festus se modlil i za ní a poslal po ní oběma synům modlitební šátky (s odkazem na Skutky apoštolů 19:11,12). 
Následující týden jsme od naší sestry dostali svědectví o uzdravení jednoho z těch mužů z nevyléčitelné nemoci. Bohu buď sláva, velké věci vykonal! Bůh ctí prostou víru a poslušnost vůči Jeho slovu – bez ohledu na to, kdo k Němu s vírou přichází.