Osobní svědectví Petr Mati

neděle 31. srpen 2014

Já jsem vyrostl v Janově u Litvínova. Jako malý chlapec si pamatuji, že jsem byl často nemocný a protože jsem nezvládl polknout penicilin, musel jsem trávit hodně času v nemocnici, kde mi jej lékaři podávali pomocí injekčních stříkaček. Asi dva roky jsem trpěl „vidinami“ v teplotách, které vedly k tomu, že jsem se dostával do psychických šoků. V prvních třech stupních ZŠ jsem byl dosti odstrčený od kolektivu a velmi často bitý. Měl jsem opravdu veliké potíže se sebevědomím a nedokázal jsem si získat dobré postavení ve svém okolí. Když mi bylo 9 let, rozhodl jsem se, že zkusím cvičit bojová umění, abych se dokázal bránit. Ve svých 13 letech jsem začal aktivně cvičit v posilovně. Jako kuriozitu předkládám, že jsem byl strašně stydlivý vůči opačnému pohlaví. Až do 7 stupně ZŠ jsem odmítal tanec s dívkou, protože jsem se dívek bál. Ve 14 letech jsem doplnil svou sportovní činnost specializovaným tréninkem Kick-boxu ve full-contact systému. Když jsem odcházel ze ZŠ na SOU Meziboří, byl jsem ve své psychice a sebevědomí uzdraven. Ve druhém ročníku jsem měl již „vysoké společenské postavení“ díky svým schopnostem v bojových uměních a své vytrénované postavě a znalostmi v problematice fitness. Později jsem přijal i pozici trenéra v obou oblastech. Mezi mým 17.–20. rokem jsem byl ve všech svých zápasech neporažený. Když jsem byl na špičce své slávy, zemřela mi maminka. V té době mi bylo 17 let. Při pohledu na její smrt se mi změnil celý můj pohled na život. Lidé si o mě mysleli, že jsem silný, měl jsem vše, po čem jsem toužil, měl jsem jméno, postavení, úctu od vrstevníků, ale nic z toho najednou nemělo pro mě žádnou váhu. Myslel jsem si, že jsem bojovník, ale najednou jsem pochopil, že v boji se životem jsem naprosto bezbranný. Od té doby jsem začal hledat odpovědi na své otázky, které se týkaly života a také smrti. Vyzkoušel jsem diskotéky každý víkend, alkohol byl můj koníček, bitky, dívky, sex, ale stále v tom všem jsem nejvíce miloval sport, to byla má životní opora. Ve 20 letech přišel zlom. V té době jsem měl dva roky vztah se svou dívkou, stále aktivní ve sportu. Vrátil se mi do mé životní cesty přítel, který byl několik let závislý na drogách. On byl první, který mi svědčil o Ježíši Kristu, který ho skrze jednu modlitbu Božího služebníka vysvobodil z jeho mnohaleté závislosti. Když jsem přijal jeho pozvání do křesťanského shromáždění, nečekal jsem, že tam se skrývají odpovědi na mé otázky. Čekal jsem jen nudu, ticho a pana faráře. Místo toho jsem se setkal s životem, s živou a energickou hudbou a místo faráře se na scéně objevil černoch. Jeho kázání bylo mocné a zdálo, že mluví přímo ke mně. Po tomto prvním shromáždění jsem učinil životní rozhodnutí – pozval jsem Pána Ježíše Krista do svého života. Nečekal jsem, že opravdu vejde (jen jsem to vyzkoušel), o to jsem byl ale více překvapen, když jsem pochopil, že opravdu vešel. 
Najednou jsem byl schopen rozumět Bibli, miloval jsem modlitební atmosféru a byl nadšený z moudrosti, kterou jsem získával studiem Bible, prostřednictvím vyučování na domácích skupinách, v nedělních kázáních ve sboru a v domácím osobním studiu. Bůh se mě dotkl a celý můj život se obrátil od tmy ke světlu. Pamatuji si, že v této době proběhl můj poslední zápas ve full – contactu. Zápasníka jsem ve třetím kole poslal k zemi takovým způsobem, že jeho tvář i triko byli celé od krve. V tento okamžik jsem se sám sebe lekl. Najednou jsem si uvědomil, že jsem tím ovládán a nemám nad sebou kontrolu. V ten večer jsem učinil rozhodnutí, že pověsím své „boxerky na hřebík“ a v tomto rozhodnutí již setrvávám více než 9 let. Co jsem našel svým spasením? Našel jsem opravdovou lásku, svobodu a radost. Myslel jsem si, že víra mě sváže, spoustu věcí zakáže, donutí a udělá ze mě blázna. Objevil jsem ale objev svého života. Víra se nesoustřeďuje na plnění zákona (musíš a nesmíš), ale na lásku k Ježíši Kristu a k lidem v mém okolí. Poznal jsem, že život v Kristu je nádherný. Dělání dobra po doteku Boha bylo tak jednoduché. Nikdo mi neříkal: neměl by jsi pít, chodit na diskotéky, spát s dívkami. Prostě jsem ve svém srdci sám najednou věděl, že to není dobré a rozhodl jsme s tím přestat. Mé osobní svědectví zní: „Ježíš dokáže změnit lidské srdce jediným dotekem a ty pak budeš chtít přestat dělat špatné věci sám od sebe“. Toto poznání je v mých očích tím největším zázrakem, který jsem ve svém životě viděl. Nalezení Boha neznamená spojení se zákonem (což jsem si vždy myslel), ale nalezení opravdové lásky. Zákon Boží nemá člověka omezovat, ale chránit. Dovolte mi vyjádřit svůj názor: „např. kdyby lidé na světě dodržovali Boží zákon v oblasti sexuálního života, nemáme dnes na světě vir HIV a spoustu jiných chorob, včetně zabíjených nově narozených, neplánovaných dětí. Ano, zákon omezuje naše choutky, ale chrání náš život“. 
Proč vznikla naše crew a proč jsem se stal jím členem? Chceme, aby se prostřednictvím dobré hudby šířila mezi mládeží dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Zpráva o tom, že za každého člověka položil svůj život a přinesl na zem dokonalou lásku, která může vstoupit do každého srdce, které uvěří, že Ježíš zemřel i za něj a vstal z mrtvých. Nyní je připraven se každého z nás dotknout a dát poznat našim srdcím jeho lásku, která je tím nejvzácnějším pokladem, které člověk může v životě nalézt. Také chceme světu ukázat, že i když jsme křesťané, umíme si užívat naplno a milujeme život, i když k tomu nepotřebujeme užívat litry alkoholu. Činí nás to slabšími lidmi? To je otázka? Toužíme, aby mnoho mladých lidí otevřelo svá srdce Ježíši Kristu a měli odvahu jej vyzkoušet. Pokud to nebude fungovat, jsme jen parta hloupých floutků, kteří jsou oklamáni skrz na skrz. Pokud to ale bude fungovat, dosvědčí to pravost našeho svědectví a našeho přesvědčení, že evangelium Ježíše Krista je pravdivé. Naším cílem tedy není pobavit publikum, ale přivést je do Božího království plného Ježíšovy lásky. Ano, prožil jsem si v životě své pády, zklamání, bolest, utrpení, ale i radost, smích, dobré přátelství, ale to všechno dnes vím, že bez Ježíše Krista nemá opravdovou váhu. Modlím se, aby jste v naší tvorbě neobdivovali jen naší muziku plnou energie, ale aby jste upřeli svou pozornost k našim textům, ve kterých naleznete naše vylitá srdce k vám. Kéž vám pomohou poznat našeho Pána a Spasitele lidstva Ježíše Krista.
Pokud by jste chtěli pozvat Pána Ježíše Krista do svého života a dát mu možnost vám dát poznat Boha, jako lásku, modlete se takto: „Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi zemřel za můj hřích. Prosím, odpusť mi a očisti mě svou krví. Zachraň mě a dej mi poznat tvého Otce a tvé království. Veď můj život a nauč mě žít dobrým způsobem života. Děkuji ti, Pane, ve tvém jménu amen.“