12. května 2019

sobota 11. květen 2019

„Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."

Zjevení 2:1+7 (B21)

Toto je jedno z několika zaslíbení, která Pán Ježíš Kristus dává těm, kdo vítězí. Ten, kdo vítězí, bude jíst ze stromu života, druhá smrt mu neublíží, bude jíst skrytou manu, dostane nové jméno, moc nad národy, bílé roucho a stane se pilířem v domě svého Boha, bude s Ním sedět na Jeho trůně a dostane všechno za dědictví. Všechno toto jsou zaslíbení pro ty, kteří se odmítnou vzdát. Nenechají se odradit, urazit a nechtějí sejít z cesty. Jsou to ti, kteří navzdory všemu vydrží do konce, bez ohledu na to, co dělá svět a odpadající křesťané kolem nich. Stejně jako Ježíš, který pro radost, kterou viděl před sebou, vydržel kříž, i my musíme hledět na tato zaslíbení a pevně se rozhodnout, že za každou zvítězíme.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha