26. května 2019

sobota 25. květen 2019

Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc.Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
1. Korintským 10:8-13 (B21)
Žijeme v nádherném období milosti. Pavel nás, kteří v této milosti žijeme, varuje, že se nám může stát to, co se stalo lidem, kteří žili v době Zákona, pokud se budeme oddávat stejně jako oni hříšným praktikám, za které však bolestivě zaplatili. Je povzbuzující vědět, že náš Nebeský otec ve své věrnosti zajistí, že nebudeme vystaveni pokušení, tlaku nebo břemenům, která bychom nebyli schopni unést. Možná teď vykřikneš: vážně? Ano, vážně. Ale jen pokud se v hodině zkoušky  spolehneme cele na Něj. Jinak nás to udolá.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha