Proč existují sekty

neděle 31. srpen 2014

Nejvyšší cena, kterou může jedinec, rodina, město a dokonce i generace zaplatit, se vztahuje k poznání pravého Boha nebo pravdy o Bohu. Když lidé odmítají poznání o Bohu, má to vážné následky dokonce i pro jejich společenský systém a řád. Neznalost v tomto směru může vést dokonce i k tomu, že když se lidé setkají s něčím za hranicí pěti smyslů, nemají na to žádnou odpověď nebo mají odpověď špatnou. Když děti kladou různé otázky, jaké odpovědi na ně mají agnostičtí, ateističtí rodiče a autority? Může se pak snadno klidně stát, že lidé začnou hledat odpovědi u špatných zdrojů, kdekoli se jim namanou. Ve své neznalosti potom budou akceptovat to špatné, protože k tomu člověk inklinuje a zároveň pak zabijí to pravdivé. 

Uvádíme jen výčtem některé další důvody, proč existují sekty a kulty: 
a) Neznalost pravdy
b) Duchovní hlad, který je chybně nasměrován
c) Uctívání sebe sama – přehnaná domýšlivost a nadutost člověka
d) Satanem motivovaná ambice mít nadpřirozenou moc
e) Ambice řídit a kontrolovat lidi a okolnosti pro vlastní egoistické záměry
f) Vzpoura a hřích – padlá lidská přirozenost
g) Neschopnost tradičních a historických náboženských institucí ukazovat pravdu takovou, jaká ve skutečnosti je
h) Starodávné a mýtické tradice předávané z generace na generaci
i) Strach z toho, že vás někdo zraní, snaha nějak se pojistit proti tragédiím
j) Pouhou zvědavostí motivovaná touha po nadpřirozených zážitcích
k) Nenasytnost, přehnaná touha po bohatství a úspěchu a materialismus ženou mnohé lidí k tomu, že hledají pomoc u padlých andělů a to prostřednictvím medií, šarlatánů, čarodějnic, guruů, věštců, předpovídačů budoucnosti, astrologů atd. Bible tyto věci zakazuje a nazývá je modlářstvím.
l) Narkomanie, alkoholismus, požívání halucinogenních látek, sexuální promiskuita, zvrácená sexualita, experimenty se sexuálními styky se zvířaty, heavy metal a tvrdý rock – to všechno jsou v podstatě otevřené dveře pro démonickou posedlost a cesty, které vedou k okultním prožitkům 
m) Knihy o metafyzice, praktiky východních náboženských kultů
n) Padlí andělé, andělé světla, hnutí a duchové vedení Antikristem - to všechno jsou různé typy satanských sítí, kterými Lucifer táhne lidské duše do záhuby.