Co je sekta a co není

neděle 31. srpen 2014

Poznáte je podle jejich ovoce. (Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu 7:16) 

Jak rozpoznáte sektu nebo kult? 
Toto jsou některé znaky, kterých je potřeba si u dané skupiny všimnout: 

• Váží si lidského života? Radují se ze smrti druhých nebo plánují vlastní smrt? 
• Jaký má daná skupina postoj vůči vládě a autoritám? Je jim vlastní nenávist vůči lidskému zřízení/vládě a společenskému systému? 
• Existují v dané skupině nějaká tajemství, která mají všichni zachovávat před všemi vně skupiny, dokonce i před vlastními rodiči a blízkými lidmi? 
• Je členům bráněno v odchodu ze skupiny nebo organizace nebo je jim vyhrožováno, pokud tak chtějí učinit? 
• Procházejí členové nějakým speciálním výcvikem, jak se bránit, místo toho, aby směli zavolat policii? 
• Považuje se vůdce dané skupiny za Krista – za Mesiáše? 
• Provádí se ve skupině tělesné zohavování případně krevní přísaha? 
• Stanovuje daná skupina den konce světa, případně se pokouší konec světa nějakým chaotickým způsobem způsobit? 
• Jsou členové mučeni za porušení pravidel ve skupině? Jsou provinilci podrobování kruté a nelidské disciplíně? 
• Jsou sňatky ve skupině sjednávány proti vůli a bez souhlasu členů? 
• Pořádá skupina tajná shromáždění na zvláštních místech, například noční setkání na hřbitovech? 
• Vyvolávají duchy zemřelých?