V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti.
Efezkým 1:4-7 (NBK)

Voňavé koření, parfém, detail, dotek perfekcionisty, zářící, přitažlivý a neodolatelný půvab, to je milost! Ta věc, která způsobuje, že lidé chtějí být kolem tebe. Ta věc, která odloží hněv, učiní tě přijatelným, když jsou všichni ostatní zavrženi. Milost je olej pomazání, díky kterému získávají lidé a věci sladkost, vynikající chuť a přijetí. Bůh si jako architekt postavil dům a naplnil ho věcmi, které se mu líbí, tak aby se vždycky rád vracel domů. Ten domov jsi ty! To je milost!