Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými.
Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Římanům 5:17-21 (B21)

Vláda milosti. V životech těch lidí, kteří uslyšeli dobrou zprávu evangelia o milosti Boží, uvěřili jí a činili pokání ze svých hříchu, došlo v tom okamžiku k vítězství zákona, principu a síly nového života nad zákonem, principem a silou hříchu a smrti. Smrt je důkazem vlády hříchu. Důkazem vlády milosti je pak spravedlnost a věčný život.
Vstupte pod vládu milosti v roce 2015.