Velice jsem se v Pánu zaradoval, že nyní konečně znovu rozkvetl váš zájem o mne. Mysleli jste na to sice již dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to kvůli tomu, že bych měl nedostatek; já jsem se totiž naučil být za všech okolností spokojen. Umím být pokořen, umím také mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a každým způsobem: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
Filipským 4:10-13 (NBK)

Boží milost v údolí, Boží milost na vrcholu hory, Boží milost, když jsi milován, Boží milost, když jsi nenáviděn, Boží milost v temnotě, Boží milost když svítí slunce. Vyučování o Boží milosti jsou těmi nejúžasnějšími ze všech lekcí, které se Boží dítě může naučit. Až porozumíme Boží milosti v našich každodenních životech a budeme v ní chodit do té míry, že budeme schopni spolu s Pavlem říci: “Naučil jsem se být spokojený a nenechám se zneklidnit a znepokojit v žádné situaci.” Můžeme přetékat Boží milostí, která poplyne z našich rtů: “Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ Pojďme dnes oslavovat zázrak Boží milosti.