Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Genesis 3: 20-24 (B21}

Když pochopíme, jak obrovskou tragédií byl pád člověka a jeho vyhnání z Boží přítomnost, zahrady Eden a zákaz přístupu ke Stromu života, když si uvědomíme, jak dlouhá byla cesta návratu, jak příšerná cena za vykoupení, jak trnitá byla cesta skrze každou lež a klam, temnotu a smrt, jak je možné, že lidé, kteří poznali Cestu, Pravdu a Život a mají Strom života na dosah, chtějí ještě zkoušet tak mnoho věcí, než Strom života nakonec obejmou?

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha