Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.
2. Petrova 1:2-4 (B21)

Všimněte si, že milost a pokoj v nás narůstají přímo úměrně poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všimněte si také, že je to Jeho veliká moc, která nám dala všechno, co potřebujeme pro život a zbožnost. Když Adam s Evou snědli zakázané ovoce, okamžitě získali Satanovu přirozenost, což je duchovní smrt, tedy oddělení od Boha. Skrze tato veliká a vzácná zaslíbení jsme získali podíl na Boží přirozenosti. Ta je dokonalým semenem vítězství. Znovuzrozené děti živého Boha mají v sobě semeno věčného vítězství. Amen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.