Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.
Koloským 2:6-7

Když přijímáme všechno od Krista, více a více se mu podobáme. Nový člověk v Kristu má jenom jeden vzor - Ježíše. Čím víc porozumíme tomu, čeho pro nás Ježíš dosáhnul, tím více se začneme podílet na svém slavném dědictví ve světle a budeme přetékat díky. Vděčnost je znamením toho, že je člověk zakořeněný a zakotvený v Kristu. Začínáme svlékat tělesné a světské a oblékáme se do nových nebeských duchovních realit.