… k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
2. Petrova 1:6-11 (B21)

Povšimněte si, jak často se v tomto dopise a kapitole vyskytují slova snaha a úsilí. Buďte horliví, nechte se pohltit, začněte hořet vášní a touhou, aby na vašem životě byla zřetelně vidět Boží milost a zmocnění. Rozvíjejte ctnosti, které posilují a zvýrazňují vaše povolání a mandát. Požehnání, které z toho vyplývá, je úžasné. Budete-li takto žít, neklopýtnete, ani se nenecháte svést z cesty.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha