Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl.
Žalm 105:1-5 (B21)

Rozpoznávat a uznávat Boží činy a udržovat svá srdce a mysli plné toho, co dělá Bůh, namísto toho, co dělá ďábel, je obrovsky důležité. Podporuje to růst naší naděje a rozmnožuje naše svědectví. Uvědomte si, že Bůh pracuje ve vás a všude okolo vás. V podstatě důvodem toho, proč si vás vybral, je to, aby mohl na vás a skrze váš život ukázat své mocné činy.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.