Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!
2. Korintským 5:16-17 (B21)

Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Jakub 1:23-24 (B21)

Když Satan pokoušel Ježíše, mířil svými šípy na Jeho identitu. Jestli jsi Boží Syn! Pán porazil ďábla díky tomu, že věděl, kdo je. Když se podíváš do zrcadla, koho vidíš? Starého člověka nebo nové stvoření? Když vyjdeš z domu, chováš se jako starý člověk nebo jako nové stvoření v Kristu Ježíši?
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha