Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení?

1. Korintským 14:1-6 (B21)

Dary Ducha Božího jsou určené pro Kristovo Tělo i dnes. Bůh touží po tom, aby dnešní Církev byla stejně plná projevů darů Ducha, jako raná Církev. To je Boží vůle. My jsme Církev posledního období. Ta, která uvidí návrat Pána na zem a zahájení Jeho slavné tisícileté vlády na zemi. Já věřím, že Pán touží po tom, aby Církev byla plně vybavená všemi Dary Ducha. Láska má být naší motivací v touze po darech. Budování Těla Kristova by měl být konečný výsledek.