Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej!
Žalm 139:23 (B21)

Král David si uvědomoval něco, čeho si musíme být soustavně vědomi. Jde o to, že Bůh nás zná lépe, než známe my sami sebe. David prosí Boha, aby udělal rentgen jeho srdce a života, jde k Bohu na celkovou zevrubnou prohlídku, a prosí ho, aby vyhledal skryté viry, choroby, které není schopen rozpoznat ani on sám, ani žádné náboženství, protože to samotné je plné chyb. Prosí Boha, aby vyhledal a vykořenil každé skryté zlo, každý klam, kterému se srdce vydalo, a každý tajný plevel nevíry. Je načase podstoupit zevrubnou prohlídku
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.