Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí;
Římanům 12:3­7 (B21)

Všichni jsme stejném Duchem pokřtěni do Kristova těla. Bůh vytvořil tělo tak, že každá část potřebuje ke svému fungování ty ostatní. Část oddělená od těla umírá. Závislost na druhých je řečí těla. Předpokládejme, že oko řekne: Stěhuji se na jiné místo v těle. Už nechci mít za souseda nos! Závislost na druhých je prevencí proti duchovní pýše a vyvýšení sebe sama. Znám hodně lidí, kteří ztroskotali na tom, že si začali o sobě myslet, kdo ví co, a začali považovat své talenty za příliš důležité. Mnozí ztroskotají na duchu nezávislosti.