„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“ „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“
Jan 14:5-8 (B21)

Pán se zde snažil sdělit svým učedníkům, že On sám není cílovou destinací, ale cestou do Otcova srdce. Ježíš mluvil o Otci takovým způsobem, tak moc se Jím chlubil, že učedníci začali zoufale chtít Otce vidět. Ježíš přišel zjevit Otce. Nezůstávejte u Mě, jděte dál skrze Mě a uvidíte Otce.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.