Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.
Jan 1:16-17 (B21)

MILOST

Dnes žijeme v éře milosti. Plnost a hojnost milosti je dostupná komukoli, kdo v ní zatouží chodit. Jedná se o nezaslouženou přízeň, kterou si nemůžeme nijak odpracovat, ani se na ní nějak kvalifikovat. Zdarma jste přijali, zdarma dejte. To, o čem lidé ve Staré smlouvě mohli pouze snít, je teď plně a zdarma přístupné v Ježíši Kristu. Váš v Kristu,