Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit,
abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle.
Kolosským 1:9 (B21)

Od okamžiku, kdy obdrželi zprávu, že někteří lidé v Kolossích slyšeli evangelium a vydali své životy Ježíši, začali se starší věřící takto modlit za ty mladší. Toto je první a nejdůležitější modlitba, kterou by se mělo modlit každé Boží dítě jak za sebe, tak i za ostatní věřící.
Právě kvůli tomu čelíme dnešní krizi v mnoha křesťanských životech, právě toto je důvod, proč se zdá, že ďábel je tak silný a získat vítězství tak těžké. Jako Boží děti jsme byli vytrženi z panování a vůle satana a přeneseni do Království Božího. Máme zapustit kořeny hluboko a být zasazeni a usazeni v Boží vůli. Máme růst a nést ovoce Jeho vůle, v Jeho vůli a skrze Jeho svatou vůli pro naše životy. Takto se vždy modlete.