A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě se slovy: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce tohoto světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé.
Matouš 24:1-5 (NBK)

První Pánovou reakcí na otázky učedníků bylo: „Buďte opatrní, aby vás nikdo neoklamal, nesvedl, nezmátl chybným výkladem a neobelstil.“ Podvod je Satanovou prvotní zbraní. Abychom unikli pasti klamu, musíme se pevně držet Pravdy evangelia, žít ji a kázat ji ostatním. Jak se přibližuje Pánův příchod, poroste zmatek a pro lidi bude těžké rozpoznat dobré od špatného, svaté od nesvatého, Boží věci od Satanových.
Buďte bdělí.