Nepleťte se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
Jakub 1:16-17; B21

Pojďme uctívat a sklánět se, pojďme se poklonit před naším Pánem a Bohem, od kterého přichází všechna požehnání. Je to On, kdo náš stvořil, my jsme ovce Jeho pastvy. Vzpomeňme si na všechna Jeho dobrodiní, jak mnoho nám tento rok odpouštěl všechna naše provinění. On nás udržel naživu a zdravé. On vykupoval naše životy, sytil naše ústa dobrými věcmi. Přijďme se sklonit a uctít Jej, obětovat naše dary a díkůvzdání Bohu za ten požehnaný dar Jeho Syna Ježíše Krista.