On jim však řekl: „Mě sytí pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se jeden druhého ptali: „Přinesl mu snad někdo jídlo?“ „Můj pokrm,“ řekl jim Ježíš, „je konat vůli Toho, kterýmě poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec.
Jan 4:32-36 (B21)

Jediným zdrojem mé spokojenosti je to, že dělám vůlitoho, který mě poslal. Prožívám skrytou slavnost a zažívám uspokojení, mám radost, kterou nikdo z vás nikdy nepoznal a nezažil. Je to vnitřní hostina, kterou mám díky poznání a konání Boží vůlea díky životu v ní. Zatímco učedníci toužebně žádali jídlo, porvaliby se o poslední kus chleba a byli ochotní jít křížem krážem, aby koupili něco k jídlu, Pán měl jiný cíl, a to neutuchající hladpo poznání a vykonání Boží vůle.Co toužebně žádáte vy? Váš v Kristu,