Když máme tak úžasného velekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe – držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.
Židům 4:14-16 (B21)

Na Ježíšově vítězství nad hříchem, nemocí, Satanem a smrtí, je nejúžasnější to, že je neporazil jako Bůh, ale jako člověk, hlava nového stvoření. Na světě jsou lidé, kteří mají silnou osobnost a působí na ostatní velkým dojmem. Nikdo se v tom ale nevyrovná Bohu. Krátká a upřímná návštěva u nebeského Otce v modlitbě může v naší duši zanechat nádhernou zář. Dveře jsou otevřené, vejděte dovnitř.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha