Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám dnes náš každodenní chléb,
Matouš 6:9-11 (NBK)

Znovuzrodit se znamená znovu se napojit na nebe a smířit se s ním. Život věřícího se pak stane nebeským životem odehrávajícím se na Zemi. To se může stát, pouze pokud zůstaneme napojeni na ten nebeský vinný kmen. Jako Boží děti, které usilují o Boží vůli ve svých životech, si můžeme být jisti tím, že nám Bůh v každé situaci poskytne všechno, co potřebujeme, abychom uskutečnili Jeho vůli na Zemi. Nikdy nás v tom nezklame. Jsi velmi milován.