A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi  v otroctví strachem ze smrti. Andělů se totiž opravdu neujímá, ale ujímá se Abrahamova semene. Proto musel být v každém ohledu připodobněn svým bratrům, aby se v Božích věcech stal milosrdným a věrným nejvyšším knězem a mohl vykonat oběť usmíření za hříchy lidu.
Židům 2:14-17 (NBK)

Žádné náboženství ani žádný náboženský vůdce na zemi v minulosti ani v současnosti neodhalil, nepokořil a nezostudil Satana, Lucifera, padlé anděly a démony tak, jako Ježíš Kristus. Nikdo se ho nikdy neodvážil konfrontovat nebo nad ním a nad jeho skutky uplatnit svou autoritu. Většina lidstva, ať už náboženského nebo bez vyznání, dnes stále zůstává očarováno tímto poraženým nepřítelem. Ježíš chce, aby jeho církev povstala v moci a prosadila odsouzení Satana a jeho skutků mocí Ducha svatého.