Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě protože jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstavá k  věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.“
Jan 6:26-27 (B21)

Když přišel hřích, přišlo i prokletí.  Adam musel krmit svou rodinu v potu tváře. Námaha, frustrace, dřina, bolest, muka a pot. V tomto čase krize bychom se měli pokorně ptát sami sebe: „Proč se namáhám dnem a nocí a co je ovocem mé práce?“ Židé v Egyptě se namáhali jako otroci jen proto, aby se udrželi při životě. Bůh je ale vyvedl z otroctví do země oplývající mlékem a medem. Bůh nechtěl, aby pracovali jen pro svá břicha, ale pro vyšší účel. Ne pod tvrdým nátlakem svých pánů, ale pod záštitou slávy a pro slávu Boží. Kéž je tvoje námaha odměněna. Váš v Kristu,