A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“
Lukáš 11:9 - 13 (B21)

Bůh otec chce, aby Jeho děti znaly, žádaly a přijímaly veškeré výhody, které obnáší příslušnost k Jeho rodině. Bůh v žádném případě nechce, aby měly mentalitu otroků nebo sirotků. On je dobrý otec. Stará se o své vzácné děti, za které zaplatil velkou cenu, aby je pro sebe vykoupil. ŽÁDEJ!