Procestovali ten ostrov až do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty?

Skutky 13:6-10 (B21)

Pokud nebude poselství evangelia hlásáno na vysokých vládních místech, v úřadech a tam, kde dochází k rozhodování ohledně chodu státu, pak se do těchto míst infiltrují okultní a různé jiné tajné skupiny, které budou formovat společnost. Smělost ke kázání evangelia se tak stává nutností ba dokonce příkazem, abychom mohli v tomto čase konfrontovat a porazit ďábla na vlivných a vysokých místech.