Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Židům 12:1-2 (B21)

Jednou z velkých tragédií dnešní doby je to, že nám chybí pozitivní motivace dělat správné věci a vydávat se správným směrem. Stojíme na prahu nového roku a vyhlížíme, co Bůh v nadcházejícím roce udělá. Chci, abyste věděli, že jste jako běžci, které povzbuzuje velký dav fanoušků. Během her a závodů většina fanoušků povzbuzujících své týmy, nemá ani tušení, o čem závody jsou, jaká jsou pravidla a jak náročné jsou požadavky na závodníky. Zástupy těch, kteří povzbuzují nás, jsou ale lidé, kteří už prošli tím, čím procházíme my, a osvědčili se. Nebe je na vaší straně, jste součástí nebeského týmu. Nebe vás povzbuzuje až do vítězství.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.