Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové.
Přísloví 17:6 (B21)

Otec, zaopatřitel, zdroj, ochránce, zdroj jistoty a identity. Krize otcovství přináší a v budoucnu přinese chaos do společnosti. Každý dobrý dar shůry přichází od Otce světel. Jedinou cestou, jak budeme moci v těchto posledních časech vyměnit hanbu za slávu, bude poznání našeho nebeského Otce a každodenní život v tomto zjevení.