Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
Efezským 3:14-19 (B21)

Rodina - rodina - rodina! Největší dar pro každé dítě není jídlo, příbytek a hračky...dítě potřebuje rodinu - tátu, mámu, bratra, sestru... lásku, péči, hodnotu a přijetí. Struktura společnosti se ničí každým dnem! Bůh je Otec a má svou rodinu - nebeskou i tu pozemskou. A my jsme povolání patřit do nich obou.