Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Skutky apoštolů 2:1-4 (B21)

Od pádu Adama byla služba Ducha svatého velmi limitovaná, protože člověk přestal být způsobilý k přijetí plnosti Ducha. Vždycky však bylo trochu tady, trochu támhle a to až do okamžiku, kdy přišel Ježíš a byl pomazán Duchem svatým a mocí. Několik proroků prorokovalo o dni, kdy Bůh vyleje svého Ducha na veškeré tělo. Konkrétně o tom mluvil prorok Joel. Kristus o tom ujistil své učedníky a po svém vzkříšení jim přikázal, aby na to čekali. Nakonec to přišlo. Duch svatý byl ve své plné síle uvolněn na očekávající žíznivé učedníky. A od té doby je Duch svatý tady a čeká, že do stejné intimní zkušenosti přivede každého žíznivého učedníka.
​Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha