Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li poslání? Jak je napsáno: "Jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny.
Římanům 10:13-15 (ČSP)

Verš 15 říká, jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují evangelium pokoje; dobrou zprávu o pokoji. Slovo "krásné" je v řečtině v tomto verši stejné jako slovo "milost". Chůze evangelia je chůze v milosti. Jsme povoláni, abychom žili životy, které budou vyhovovat evangeliu Kristovu. Naše kontakty se světem, komunikace a interakce s ním, musí být vedeny tak, aby vytvářely příležitost ke kázání evangelia lidem kolem nás. A jediný způsob, jak toho docílit, je, budeme-li mít krásné nohy. Kroky nasáklé milostí. Musíme se co nejvíce snažit, abychom žádné duši nezavřeli dveře před evangeliem.