Pilát tedy znovu vešel do paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi ten židovský král?" Ježíš mu odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" Pilát odpověděl: "Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi udělal?" Ježíš odpověděl: "Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Teď ale mé království není odsud." Pilát mu tedy řekl: "Takže jsi král?" Ježíš odpověděl: "Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
Jan 18:33-37 (NBK)

Pilát vládl v judské provincii a měl tedy od římského císaře veškerou pravomoc k rozhodování. Byl tím hlavním, kdo rozhodoval o Ježíšově osudu. Když stál Ježíš před Pilátem, tváří v tvář odsouzení, tak nezapřel sám sebe, ale držel se poznání o sobě samém. Když čelil odsouzení a smrti, tak jeho největším zdrojem síly bylo vědomí toho, k čemu byl PŘEDURČEN: „Pro tohle jsem se narodil, kvůli tomu jsem přišel na svět.“ Tím pádem byl ochotný zaplatit cenu a vykonat úplnou oběť, aby tak naplnil své povolání, osud a to kvůli čemu se narodil. Přemýšlejte o tom.