A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: „V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.‘ Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje.“
Matouš 26:30-32

Ani zázraky, ani divy a znamení, které se děly před jejich očima po dobu tří a půl let, dokonce ani Jeho mocná vyučování, nedokázaly připravit učedníky na obrovskou zkoušku víry, kterou museli podstoupit. Všichni klopýtnete a padnete kvůli mně, varoval je. Nic nedokáže zdrtit víru věřícího tolik jako rouhání a veřejné ponižování posvátného objektu jeho víry. Kdybys tam stál a viděl Ho v řetězech, nahého a s trnovou korunou, věřil bys i pak? Nepřítel jako svůj mocný nástroj vždycky používá to, že udeří pastýře proto, aby rozehnal ovce. Když ovce udeří svého vlastního pastýře samy, skončí vlkům v břiše.