Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny.
1. Petr 1:18-19 (NBK)

Písmo na několika místech používá slovo „vykoupený“ ve smyslu „osvobozený zaplacením výkupného“. O vykoupení nebo spíše výkupném v dnešní době často slyšíme ve spojení s terorismem, piráty a únosci, kteří požadují výkupné za propuštění svých obětí. Vyžadují částky v řádech miliónů, někdy desítek miliónů dolarů v závislosti na společenském postavení unesené osoby.  Slyšel jsem, že v chudších zemích únosci požadují i částky nižší než pět tisíc dolarů. Výše výkupného tedy odráží hodnotu oběti. V Novém zákoně je krev Ježíše tím výkupným zaplaceným za tvou osobní svobodu. Ani bohatství celého světa nebylo dostatečné pro vysvobození tvé duše. Tak moc jsi cenný!!!! Amen.