Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo visí na dřevě"),
Galatským 3:13 (NBK)

Kristus nás kvalifikoval pro Boží požehnání. Svou obětí nás vyrval z Božího hněvu do Božího požehnání a přízně. Nebyli jsme spaseni proto, že bychom si to zasloužili. Byli jsme ztracenými hříšníky, ale protože jsme se celým svým srdcem spolehli na Kristovu oběť na Kalvárii, přijali jsme  Boží požehnání. S tímto přistupuj ke každému požehnání a takto ho pro sebe přijímej. Kristus pro mne získal nárok na uzdravení, pokoj a zaopatření.