Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní,
na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří!

Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší.
Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých.
Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.
Žalm 1:1-6 (B21)

Stůj, choď, seď

Záměr, plán a rada stojí v pozadí každého kroku, stání a sezení. Pochází-li rada z bezbožného zdroje, znemožňuje zbožnou chůzi, postoj a posazení. Bezbožná rada nikdy nepovede na přijatelnou zbožnou stezku. Je-li kořen hořký a jedovatý, nelze očekávat sladké plody na stromě. Hned na začátku tohoto nového roku svá srdce a mysli upřete ke zbožným radám, doporučením a záměrům.