„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým.
Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým,
propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“
Lukáš 4:18-19 (B21)

V centru Kristova poslání a srdcem Jeho mise bylo a je slovo svoboda ̧ osvobození a volnost. Je to nádherná věc, když přijde vysvobození z obklíčení. Jako když Hospodin znovu vyvedl na svobodu zajatý Sion, bylo to jako sen. Agónie těch, kteří byli utiskováni ve spárách ideologie komunismu, která vystavěla železnou zeď rozdělení, nářek těch, kteří tímto útlakem trpěly, vystoupaly k Bohu a On odpověděl. Peklo zbudovalo zeď skrze ruce člověka a nebe tuto zeď skrze lidi strhlo k zemi. Zpívejte píseň svobody! Skutečná svoboda však přichází pouze s vykoupením, které je v Kristu Ježíši.