A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, [a] kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník [c] a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.  Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu.

2. Tesalonickým 2:1-8 (B21)

Církev Ježíše Krista, skrze moc Ducha svatého, který v nás přebývá, je největší překážkou bezzákonnosti na zemi. Pán Ježíš Kristus řekl: „Vy jste sůl země, vy jste světlo světa“. Sůl konzervuje maso, aby se nerozkládalo, a světlo zahání temnotu. Éra Církve a plnost pohanů jsou téměř u konce. Pokud budete chodit blízko k Duchu svatému, neminete svůj let do oblak, kde se potkáte s Ježíšem v povětří. Protože On je Pilotem vytržení.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha