Tělesné cvičení je totiž malého užitku, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.
1. Timoteovi 4:8 (NBK)

A každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni to ovšem dělají, aby získali pomíjející věnec, my však nepomíjející. Já tedy běžím takto, ne jako v nejistotě; takto bojuji, ne jako bych bušil do větru. Raději své tělo tužím a podrobuji do služby, abych snad, když kážu druhým, nebyl sám vyřazen.
1. Korintským 9:25-27 (NBK)

Představte si, jak náročné disciplíně a tréninku se podrobují různí sportovci a atleti.  Čím lépe se chtějí umístit, tím přísnější fyzickou přípravou musí projít. A toto vše dělají pro získání pozemské koruny. Půsty a modlitby jsou mocným duchovním cvičením, které uvolňuje obrovskou Boží moc. A tato svatá, přísná kázeň pak přináší slavnou odměnu nejen zde, ale i ve věčnosti.