Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Matouš 6:10 (B21)

Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.
Exodus 25:40 (B21)

Skrze víru máme přístup k nebeským věcem. Vírou způsobujeme fyzickou manifestaci věcí již dávno připravených v duchu v nebi. Skrze víru se držíme nebeského vzoru. Chodíme vírou, ne viděním.
Váš v Kristu,