Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.
Zjevení 3:19 (B21)

Fakt, že se člověk narodí znovu, a není pak nikterak cvičen, ukázňován, napomínán a veden jako učedník, je hlavním důvodem duchovních a životních krizí mnoha křesťanů. Věznice, psychiatrické léčebny a hřbitovy jsou plné lidí, kteří odmítli poslechnout pokyny. Slyšet kázání a chodit do církve a odmítat přímá napomenutí může vést k fatálním chybám v životě věřícího. Krize této hodiny má své kořeny v nedostatku pravého zbožného ukázňování. Opravdový pokoj nepřichází žádným jiným způsobem. Ježíš tě miluje.